24 май 2016 г.

За последната книга на Драга Дюлгерова
Концерт на 31 май от 19:30 часа в Литературен клуб „Перото“ - НДК