24 май 2007 г.

От конференция в музея „Земята и хората” на тема „Хайку и западната поезия”, 23.05.07
Национална кампания на Съюза на архитектите в България “Наследство в риск”
Да се докоснеш да изкуството на големите
Звучат песни на български език