24 март 2012 г.

Изложба живопис на арх. Енил Енчев
XV Международен фестивал за съвременна клавирна музика
XV Международен фестивал за съвременна клавирна музика
Национален форум в чест на големия поет