24 март 2008 г.

Климатът в Рая е по-добър, но компанията в Ада е по-интересна
Белетристът гостува в Пловдив с "Аутопсия на тялото"
По случай 160-годишнината от смъртта на композитора