24 юни 2012 г.

Монументалните паметници от времето на комунизма
За извънстолични автори, нечленуващи в национални писателски сдружения или съюзи и не по-възрастни от 45 години
Избрани произведения на художника в ХГ "Димитър Добрович"
Изложба "Настроение в силуети"
Първа самостоятелна изложба на Зоран Георгиев
Алманахът е продължение на списание "Извор", излизало през 1892-1896 г.