24 януари 2012 г.

За автори от цялата страна, издали стихосбирка през предходната година
В програмата: произведения от Бетовен, Хачатурян, Шостакович