24 август 2013 г.

30 август - 15 септември 2013, Бургас, Варна, Русе, Велико Търново, София, Пловдив
Тази година фестивалът беше посветен на дигиталните изкуствa