24 август 2012 г.

Сборна изложба – живопис и скулптура
Народен събор "На хайдушкото сборище" - 24-26 август, Агликина поляна
Самостоятелна изложба стъклопластика на Валери Фердинандов