24 април 2019 г.

25 април 2019, 19:00 часа, Галерия "Структура"
Краен срок за представяне на творбите – 30 април 2019 г.
25 април - 19 май 2019, Галерия Dorian - Плевен
Прослушването за майсторския клас ще се проведе на 30 април в Дом на културата „Средец“
Брой 15 от 25 април 2019 г.