24 април 2011 г.

Музика от Купрен, Й. К. Бах, Бетовен, Масне, Форе, Чайковски и др., и премиера на книгата