23 септември 2017 г.

Изложба в галерия „Академия“, 26 септември – 8 октомври 2017
Пристигат гост-лектори от Чехия, САЩ, Канада, Румъния, Мексико и Испания