23 септември 2012 г.

Проект на Александър Юзев
Премиера на книгата "Alo Boo Safari" (Хайде на сафари)
Старт на българското участие в глобалния проект Absolut Blank
Научна конференция в Югозападния университет „Неофит Рилски”
Международен проект, посветен на проблемите на устната комуникация