23 октомври 2019 г.

Три музея от Република Северна Македония с обща изложба в Националния етнографски музей
24 октомври 2019, 19:00 ч., Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
25 октомври 2019 г., 17.30 ч., Конферентна зала на НБ „Иван Вазов“ – Пловдив
29 октомври 2019 г., Нов български университет
24 октомври, 17:30 часа, Регионална библиотека "Петко Р. Славейков"