23 октомври 2016 г.

Част от програмата на фестивала „Между хората и културите”
27 октомври 2016, 18 часа, Филологическа библиотека на СУ "Климент Охридски"
За заслуги в популяризирането на унгарската литература и култура