23 ноември 2011 г.

В рамките на изложбата “Българският павилион”
90 години НМА "Панчо Владигеров"
Пътят през годините на Константин Константинов продължава