23 май 2021 г.

25 май 2021 г., 18:30 ч., Софийска градска художествена галерия
6 юни, 19.00 ч., Sofia Live Club – НДК, София
29 май, 11.00 ч., Регионална библиотека „Любен Каравелов" - Русе
Откриващото събитие е на 4 и 5 юни - "Кармина Бурана"