23 май 2020 г.

Първа награда за Камелия Панайотова, гр. Велико Търново
Платформите на Българското национално радио също ще предават концерта