23 март 2014 г.

За будна историческа памет и изострена чувствителност по въпросите на единството на българската нация
Думи за монографията на Любомир Георгиев