23 март 2013 г.

Съвместен проект на издателствата "Аndiamo" и "Wellhöfer"
Концертът е във вторник, 26 март, от 20 ч.
Между високата естетика и комерсиалното послание