23 януари 2021 г.

50-годишнината от построяването на сградата на Операта ще бъде отбелязана с поредица от специални събития
Българските художници в изложбата са Стоян Цанев, Милко Божков и Велико Маринчевски