23 февруари 2021 г.

„Дни за борба срещу тормоза в училище“ - онлайн кампания срещу агресията сред подрастващите
1 март 2021 г., 18.00 ч., Полски институт в София
Дипломен спектакъл на студентите от последния клас на проф. Снежина Танковска