23 август 2012 г.

Вицепрезидентът Маргарита Попова почете 125-ата годишнина на Димчо
Относно: Комерсиализацията на българските традиции и културно наследство
Не беше одобрена нито една от над 15 предложени български групи