23 април 2009 г.

За цялостен принос в развитието на културата и изкуствата
Възкръсването на един необикновен дух
Произведения от Сметана и Шуберт