22 септември 2010 г.

Юбилеен брой на "Аз съм българче" - издание за всяко едно от българските деца
Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2010, 25 септември
Стоян Роянов – Я-Я, Валери Ценков, Страцимир Павлов
По повод провежданата политика на геноцид по отношение на българската култура и изкуство