22 ноември 2013 г.

Седми фестивал "Изкуството на барока"
Изложбата "In libris" гостува до края на декември в Пиещани