22 май 2015 г.

23 май 2015 г., 19.00 ч., Национален музикален театър "Стефан Македонски"
Вечер с творчеството на Илеана Стоянова, Ивайло Диманов, Ана Боянова и Емил Калев
Изложба "Бизнес, модел, скулптура"
Творческо предизвикателство към дизайнери, ученици и студенти от приложните специалности и департаментите по дизайн
Тази година мотото е „Отклонение“