22 май 2011 г.

Политическа и дипломатическа история на България от Възраждането до края на Първата световна война
10 години от създаването на галерия „Теа”
Поредно международно признание постигна български творец