22 март 2016 г.

По случай 80-годишнината от рождението изтъкнатия български учен, дългогодишен ръководител на секция „Традиционна духовна и социално-нормативна култура“ на Етнографския институт с музей при БАН
Тази събота, 26 март, от 11 до 12.30 часа в Tea House