22 януари 2019 г.

Честит рожден ден, Моцарт! От Кварто и приятели
23 януари - 17 февруари 2019, Градска галерия „Елена Карамихайлова“
24 януари 2019 г., 18:30 ч., Литературен клуб на Столична библиотека
22 януари 2019, 18.30 ч., Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“
22 януари – 19 февруари 2019 г., Галерия "Сердика"