22 януари 2007 г.

На името на голямата българска актриса Славка Славова
Департамент “Нова българистика” на НБУ
Преосмисляне на литературните и политическите събития
150 години Читалище "Зора"
Между експонатите е 9-хилядната книга, подвързана като дарение от Иван Калайджиев