22 февруари 2019 г.

Февруарската среща от цикъла беседи "Книгата на книгите"
23 февруари - 17 март 2019, Галерия „Heerz Tooya" - Велико Търново
22 февруари - 19 март 2019, галерия "Сердика"