22 февруари 2007 г.

Програма „Четяща България”
Изследване за началата на модерната българска литература
Поредица "Изследователски форуми"
Елена Николай - българският оперен мит