22 февруари 2006 г.

Концерт на БНР от "Златния цикъл на симфониците"
Конкурс за дебютиращи автори