22 август 2015 г.

Концерт и изложба на млади таланти на Празници на изкуствата 2015
Финален етап на конкурса. Краен срок за участие: 9 септември 2015
Концертите от джаз селекцията на Празници на изкуствата "Аполония" 2015 започват на 29 август