22 април 2021 г.

24 април – 31 май 2021, Музей на хумора и сатирата - Габрово
28 април 2021, 11.00 часа, Национален военноисторически музей