22 април 2016 г.

25 април 2016, 17.00 ч., Унгарски културен институт, София
Музиката на композитори и изпълнители от еврейски произход
От 22 април до 5 май 2016 в Арт-център "Филипополис", Пловдив
На Цветница! 24 април 2016, 17 часа, Tea House