21 септември 2013 г.

Есенно издание на фестивала „Славянска прегръдка“ (15-18 септември)
Институт за балканистика с Център по тракология „Ал. Фол”