21 ноември 2010 г.

Български успех на Международния конкурс за изпълнение на музика на Рихард Вагнер
Оперен концерт с Андриана Йорданова, Пламен Димитров и Жанета Бенун