21 май 2019 г.

Краен срок за изпращане на творбите: 15 септември 2019 г.
29 май 2019, 16:30 ч., Литературен клуб "Перото", НДК