21 май 2011 г.

С усмивка, но сериозно...
В рамките на програмата на ИСИ – София “История в сегашно време”
Становище по повод заповед на Министерство на културата
Официално закриване на Националната библиотечна седмица
24-29 май 2011 г., НДК, София, в рамките на „Салона на изкуствата”
Брой за футуризма на ДАДА и бъдещето на дадаизма