21 март 2018 г.

Първата лекция е на проф. Нева Кръстева и е на тема „Трите музики по Боеций и хармоничният модел на обществото”
Част от цикъла "Музикални вторници 2018"
За книгата на Рени Янкова
23 март – 24 март 2018 г., 18:30 – 09:30 ч., Регионална библиотека "Любен Каравелов" – Русе
Конкурсът е посветен на художника Жорж Папазов и изкуствоведа Кирил Кръстев