21 март 2015 г.

Изложба „Обединена Европа в изкуството” – проевропейски теми в полското изкуство
Арфата – извор на вдъхновение IV, "Разходка през вековете"
Новите български книги: Успехът на обитаването
1/ 2015 – Цветовете на съвремието