21 март 2009 г.

Над 250 творби, предоставени от частни лица, институти, музеи и галерии