21 март 2008 г.

Филми в в Евро-българския културен център
25 класически живописни платна - пейзажи от България
Публична лекция в Нов български университет