21 януари 2008 г.

Сакрално и светско изкуство в Полския институт - София
Януарски Салон за музика и рефлексии
В рамките на "Национален литературен фестивал "Глоси"