21 август 2015 г.

Първата от поредицата инициативи по темата в България
За визуални артисти от всички поколения и художествени дисциплини, които пребивават постоянно в България