21 април 2013 г.

За първи път на сцената на Столичен куклен театър
Един завладяващ спектакъл