21 април 2010 г.

Проекти на Еци от последните 15 години. Фотографии и мултимедия
Поезия на български, английски и испански език
В рамките на Фестивала "Улица Отец Паисий", Пловдив
Един живописец ни говори с езика на тишината...
ФСГ „Васил Левски” гостува на Библиотека „Дора Габе”
90 години от рождението на поета