20 септември 2012 г.

Резултати от традиционния конкурс за извънстолични автори
"Музеят на бъдещето" или "Червената книга на фолклора"
Фестивалът „Северно сияние” започва на 20 септември от 19 часа в Дома на киното