20 октомври 2016 г.

Пресконференция за кампанията „Опознай традициите, за да обикнеш народа си“
За новия роман на Силвия Томова
Част от програмата на фестивала „Между хората и културите”
20 октомври - 4 ноември 2016, Център за култура и дебат "Червената къща"
Изложба в Галерия 8, Варна, 21 октомври - 17 ноември 2016
21 октомври, 18:00 – откриване на галерията Æther с инсталация на Honey-Suckle Company и представяне на книгата им